Review Bđs

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội sẽ ưu đãi hơn?

2 ngày trước

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ sửa đổi gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội theo hướng ưu đãi hơn khi tốc độ giải ngân chậm. Theo đó, các chuyên gia kiến nghị nên tiếp tục giảm lãi suất và nới rộng thời gian vay.