Chuyện kinh doanh

Chủ tịch CTCP Đầu tư Nam Long đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu

2 giờ trước

Cổ phiếu bật tăng 45,2% từ đáy, Chủ tịch CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG – sàn HOSE) đăng ký bán cổ phiếu để giảm sở hữu về 10,51% vốn điều lệ.