Petrovietnam duy trì sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng

Tháng 4/2024, tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đạt 77,2 nghìn tỷ đồng, tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, duy trì ba tháng tăng trưởng liên tiếp. Đặc biệt, Petrovietnam đón nhiều tin vui về cơ chế chính sách, với các phát hiện dầu khí mới, lập kỷ lục về sản lượng điện/ngày…

Hoạt động thực địa tại mỏ PM3 - CAA, nơi vừa phát hiện trữ lượng dầu mới và đưa vào khai thác.Hoạt động thực địa tại mỏ PM3 - CAA, nơi vừa phát hiện trữ lượng dầu mới và đưa vào khai thác.

Thông tin từ Petrovietnam cho biết, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Petrovietnam trong tháng 4 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 1-35,2%. Cụ thể, khai thác dầu thô đạt 0,84 triệu tấn, vượt 25%; khai thác khí đạt 615 triệu m3, vượt 46%; sản xuất đạm đạt 157 nghìn tấn, vượt 5,8% kế hoạch;…

Đặc biệt, các nhà máy, đơn vị điện lực của Petrovietnam nỗ lực triển khai các giải pháp bảo đảm hoạt động an toàn, ổn định ở công suất cao, cung ứng tối đa nguồn điện cho hệ thống trong giai đoạn nguy cơ thiếu điện cao. Tháng 4, sản xuất điện của Tập đoàn đạt 3,19 tỷ kWh, vượt 12,3% kế hoạch, tăng 22,3% so với tháng 3.

Sản lượng điện huy động trung bình ngày trong toàn Tập đoàn đạt 106 triệu kWh/ngày, cao nhất từ đầu năm, tăng 26,4% so với mức huy động trung bình ngày trong tháng 3. Ngày 27/4/2024, toàn hệ thống Petrovietnam đạt mức sản lượng cao nhất 111,3 triệu kWh, tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là mức tối đa công suất các nhà máy có thể đáp ứng để tăng cường cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khi cần.

Tính chung bốn tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 3,38 triệu tấn, vượt 20,7%; khai thác khí đạt 2,3 tỷ m3, vượt 36%; sản xuất đạm đạt 634 nghìn tấn, vượt 7%; sản xuất điện đạt 9,82 tỷ kWh, vượt 2,3%; sản xuất xăng dầu bao gồm sản lượng từ Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đạt 4,60 triệu tấn, vượt 26% kế hoạch;…

Nhờ thực hiện tốt công tác quản trị biến động nên mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam, đặc biệt biên lợi nhuận hóa dầu giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 27-89% kế hoạch và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 308,2 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch, tăng 18%; nộp ngân sách ước đạt 42,3 nghìn tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận trước thuế ước đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, vượt 74% kế hoạch. Nhiều đơn vị thành viên của Petrovietnam ghi nhận sự tăng trưởng cao, trong đó có 14 đơn vị tăng trưởng cao về doanh thu từ 4-76% và lợi nhuận trước thuế từ 7% đến hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 4, Petrovietnam cũng đón nhận nhiều tin vui, cụ thể, ngày 24/4/2024, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 và một số định hướng cho giai đoạn phát triển mới. Đây là tiền đề rất quan trọng để Petrovietnam thực hiện định hướng chiến lược phát triển trở thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu quốc gia; có hai phát hiện dầu khí mới tại Lô 09-1, mỏ Rồng, giếng khoan R-79 và Lô PM3-CAA, mỏ Bunga Aster, giếng khoan BA-1x, đánh dấu trong hai năm liên tiếp Petrovietnam đã có hai phát hiện dầu khí/năm.

Bên cạnh đó, vào 18 giờ 18 phút ngày 15/5, Liên doanh Vietsovpetro đạt mốc quan trọng khai thác tấn dầu thứ 250 triệu. Bên cạnh đó, Petrovietnam đã đưa vào vận hành chính thức hệ thống quản trị nguồn lực doanh nhiệp (ERP) cho Công ty mẹ Tập đoàn giai đoạn 1; tổ chức hội thảo về công tác an ninh mạng, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu thông suốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác an sinh xã hội được tích cực triển khai với tổng giá trị thực hiện bốn tháng đầu năm ước đạt 89,6 tỷ đồng,…

Chủ tịch Hội đồng thành viên Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, Tập đoàn cần tập trung dự báo, đánh giá các rủi ro về hoàn thành kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ các mục tiêu; tăng cường kiểm soát chi phí; tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị khó khăn, thua lỗ; tập trung công tác tái cấu trúc theo kế hoạch; thúc đẩy công tác đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm; xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Kết luận số 76-KL/TW. Đồng thời, tập trung quản trị, điều hành quyết liệt, bám sát mục tiêu, chắt chiu từng cơ hội để hoàn thành kế hoạch quản trị đặt ra; kiểm soát quá trình thực hiện, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước.

Tương tự, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn khẳng định: Tập đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện tốt Kết luận số 76-KL/TW; tiếp tục bám sát kế hoạch quản trị triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các chỉ tiêu sản xuất về dầu khí, điện; chuẩn bị tốt nguồn nhiên liệu cho các nhà máy điện; quản trị tốt danh mục đầu tư, tiếp tục tập trung rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn, thúc đẩy, làm tốt hơn công tác đầu tư-tài chính trong thời gian tới; phân giao nhiệm vụ trong Ban Điều hành, các ban của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để bám sát thực hiện; đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị của các đơn vị với Tập đoàn; tập trung thực hiện công tác tái cấu trúc theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn đến hết năm 2025, trong đó các đơn vị đã có phân công cụ thể cần bám sát để thực hiện.

Theo Báo Nhân dân