Cộng đồng thông tin

TP HCM nói về mục tiêu GRDP bình quân đầu người vượt 14.500 USD

10 giờ trước

Để đạt được mục tiêu GRDP/người vượt 14.500 USD vào năm 2045 thì quy hoạch TP HCM cụ thể hóa bằng 5 chiến lược.