Kỹ năng - Kinh nghiệm

Cách chặn tin nhắn SMS và cuộc gọi rác làm phiền trên IOS và Android

2 ngày trước

Đứng trước tình trạng tràn lan tin nhắn, cuộc gọi rác, Cục An toàn Thông tin và Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra các giải pháp giúp người dùng chặn hiệu quả mọi SMS, cuộc gọi rác làm phiền bằng cách dưới đây.