• Luật thuế GTGT 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008;
  • Công văn số 1488/TĐC-ĐGPH ngày 21/10/2009;
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
  • Quyết định số 3810/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019;
  • Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018;
  • Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/09/2019;
  • Công văn số 6626/TCHQ-TXNK ngày 14/10/2020;
  • Công văn số 7470/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2020.

Theo những văn bản trên thì mặt hàng đất nặn không nằm trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập khẩu đất sét nặn thì sẽ có những điểm chính sau đây:

  • Đất sét nặn là đồ chơi thì thuế GTGT là 5%;
  • Đất sét nặn cho trẻ em phải kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu;
  • Đất nặn không phải là đồ chơi trẻ em thì không cần kiểm tra chất lượng.

Liên hệ em để được tư vấn và báo giá: 0923906346_Ms Daisy
Mail: sale04@doortodoorviet.com
Web: doortodoorviet.com


Xem thêm chi tiết: https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-dat-nan-bot-nan/