Giá tiêu hôm nay 9/7: Giao dịch ngưỡng 151.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 9/7 trong khoảng 151.000 - 152.000 đồng/kg. Giá tiêu đầu giờ sáng nay tăng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 152.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 152.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 151.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 151.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 151.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Bình Phước, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 151.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu đầu giờ sáng nay tăng 1.000 đồng/kg tại các địa phương so với cùng thời điểm hôm qua.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung (Indonesia) chốt tại 7.162 USD/tấn, tăng 0,28%; giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 7.175 USD/tấn, giảm 1,05%; giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA mức 7.500 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok 9.119 USD/tấn, tăng 0,29%; giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 8.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.000 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.800 USD/tấn. IPC tiếp tục tăng nhẹ giá tiêu tại Indonesia, giảm ở Brazil.

Thu Trang(t/h)