Chủ tịch nước Tô Lâm: Chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ "không có loại lệ, bất kể người đó là ai"

Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Sáng 8/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024 của Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm đã biểu dương những kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Bên cạnh đó tiếp tục phát huy tính gương mẫu đi đầu lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác tham nhũng, tiêu cực mà trước hết là phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong nội bộ với tinh thần “không ngừng, không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Chủ tịch nước Tô Lâm: Chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị hôm 8/7 - Ảnh: Bộ Công an

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Công an tập trung hoàn thiện và ổn định tổ chức; triển khai hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí nguồn kinh phí từ quỹ dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng công an nhân dân đến năm 2030, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa, đến năm 2025 một số lực lượng tiến lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng công an nhân dân hiện đại.

Triển khai thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Điều tra làm rõ nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế, dư luận bức xúc

Chủ tịch nước cũng đề nghị Bộ Công an tập trung củng cố thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân thực sự vững mạnh, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hàng ngày, theo đúng lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Không ngừng tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa công an với nhân dân, phối hợp chặt chẽ với quân đội nhân dân, thực sự là lực lượng nòng cốt của Đảng, của nhân dân trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, lực lượng CAND tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong CAND, đoàn kết giữa CAND với Quân đội nhân dân, với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, với bạn bè quốc tế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, trước mắt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Bộ Công an đã điều tra, làm rõ 22.022 vụ phạm tội về trật tự xã hội (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra), triệt phá 65 băng, nhóm tội phạm. Phát hiện hơn 3.000 vụ, hơn 4.900 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (nhiều hơn 21,63% vụ, 47,12% đối tượng so với cùng kỳ năm 2023); đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.