Chính phủ: Duy trì số lượng máy bay, hạn chế ảnh hưởng đến giá vé

Chính phủ vừa giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan kịp thời có giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp doanh nghiệp hàng không duy trì đường bay, số máy bay thương mại, hạn chế ảnh hưởng đến giá vé, việc di chuyển của người dân và phát triển du lịch trong nước.

Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô vừa được Chính phủ ban hành nêu rõ mục tiêu nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Chính phủ: Duy trì số lượng máy bay, hạn chế ảnh hưởng đến giá vé- Ảnh 1.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan kịp thời có giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp doanh nghiệp hàng không. Ảnh: VNA.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng, trong đó cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu tổ chức tốt mùa du lịch hè 2024; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tăng cường công tác quản lý giá dịch vụ du lịch, lưu trú, ăn uống trên địa bàn.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan kịp thời có giải pháp, chính sách hỗ trợ phù hợp doanh nghiệp hàng không duy trì đường bay, số máy bay thương mại, hạn chế ảnh hưởng đến giá vé, việc di chuyển của người dân và phát triển du lịch trong nước.

Ủy ban Quản lý vốn khẩn trương hoàn thiện phương án tháo gỡ khó khăn cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030 , tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch đề ra mục tiêu cụ thể, phấn đấu trong năm 2025 đón từ 25-28 triệu lượt khách quốc tế; 130 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 8-9%/năm. Đến năm 2030, đón 35 triệu lượt khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng từ 13-15%/năm; đón 160 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng khách nội địa từ 4-5%/năm.

Quyết định nêu rõ phấn đấu năm 2025 ngành du lịch đóng góp trực tiếp 8-9% trong GDP; đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 13-14% trong GDP.