tphcm-mien-gia-han-thoi-gian-su-dung-dat-cho-cac-chu-dau-tu-lam-du-an-phi-nong-nghiep-1707439270.jpg
 

Theo đó, chủ đầu tư mua tài sản phát mãi, tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất nông nghiệp để làm dự án phi nông nghiệp được miễn thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất.

Theo chỉ đạo của UBND Tp.HCM, việc miễn thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất được áp dụng đối với các tổ chức kinh tế (chủ đầu tư) mua tài sản phát mãi, tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất nông nghiệp từ các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, thi hành án, thừa phát lại để thực hiện dự án phi nông nghiệp nhưng chưa thực hiện các thủ tục để Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà đã hết thời hạn sử dụng đất.

Việc miễn này cũng được áp dụng với các chủ đầu tư đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp đang thực hiện các thủ tục để Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà đã hết thời hạn sử dụng đất. 

Theo đó, các đơn vị được tiếp tục sử dụng đất đến ngày 30/6/2024 để thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng... theo quy định. Không thực hiện trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất này.

UBND Tp.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức khẩn trương giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai đầu tư, quy hoạch, xây dựng... cho các tổ chức mà không yêu cầu phải thực hiện trước thủ tục gia hạn sử dụng đất.

Đồng thời, giao Văn phòng UBND TP, các sở ngành và UBND quận huyện, Tp.Thủ Đức công khai nội dung quy định trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để các tổ chức kinh tế biết thực hiện.

Theo quy định Nghị quyết 98 chủ đầu tư mua tài sản phát mãi, tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án phi nông nghiệp nhưng chưa thực hiện các thủ tục để Nhà nước giao đất, cho thuê đất mà đã hết thời hạn sử dụng đất thì được gia hạn sử dụng đất đến hết ngày 30/6/2024.

PV

Nhịp sống thị trường