Thủ tướng chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống bệnh Lao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ – TTg ngày 25/03/2024 nhằm kiểm soát, đề ra mục tiêu chiến lược phòng chống bệnh Lao. 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống bệnh Lao. Mọi cấp bậc từ Trung ương đến địa phương và cả hệ thống chính trị cùng sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức quốc tế đã tham gia vào công tác kiểm soát để chấm dứt bệnh Lao. Hàng năm, tập trung phát hiện được trên 100.000 bệnh nhân Lao, tỷ lệ điều trị thành công bệnh Lao đạt >90%, đang triển khai nhiều sáng kiến, kỹ thuật mới trong công tác phòng, chống bệnh Lao nên tỷ lệ phát hiện bệnh Lao được phục hồi rất nhanh sau dịch COVID-19.

642024-tt-1-1713103097.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chủ trì cuộc họp về triển khai Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 25/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao

Tuy nhiên, dù có sự quan tâm và nổ lực phòng chống bệnh Lao, nhưng hàng năm vẫn có một số lượng tử vong cao do bệnh Lao, ước khoảng 13.000 người và nhiều người mắc bệnh Lao trong cộng đồng vẫn chưa được phát hiện. Theo báo cáo năm 2023 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tình hình bệnh Lao tại Việt Nam còn rất nặng nề, xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh Lao và Lao kháng thuốc cao nhất thế giới.

Theo đó, để kiểm soát bênh Lao, nhằm đạt các mục tiêu của chiến lược phòng, chống bệnh Lao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương

Tiếp tục quán triệt, triển khai chủ động, hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh Lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng, chống bệnh Lao.

Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống bệnh Lao là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, trong đó nghành ý tế đóng vai trò chủ đạo và tập trung vào cơ sở y tế. Đồng thời, nhấn mạnh về gánh nặng mà bệnh lao đặt ra cho người bệnh, gia đình, cộng đồng và xã hội nhưng cũng khẳng định rằng bệnh lao có thể chữa khỏi.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo

Bám sát tình hình bệnh Lao tại địa phương để kịp thời chỉ đạo công tác phát hiện và điều trị bệnh nhân Lao. Triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Lao trong cộng đồng. Ưu tiên phân bổ nguồn lực từ ngân sách địa phương cho công tác phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn, nhất là các tỉnh có số mắc Lao cao.

Củng cố năng lực hệ thống khám bệnh, chữa bệnh (công lập và tư nhân), đặc biệt là hệ thống y tế cơ sở trong việc phát hiện, quản lý, điều trị và phòng bệnh Lao, trong đó có việc gắn kết với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống cơ sở phòng, chống bệnh Lao trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Y tế

Chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ công tác phòng, chống bệnh Lao cho các địa phương. Tổ chức tổng kết 10 năm triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh Lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, trên cơ sở đó đề xuất Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh Lao cho giai đoạn mới.

Rà soát, xây dựng và cập nhật các hướng dẫn chuyên môn về phát hiện, chẩn đoán, điều trị và quản lý, dự phòng bệnh Lao. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành “Hướng dẫn triển khai hoạt động phát hiện chủ động, tích cực bệnh Lao, Lao tiềm ẩn, một số bệnh hô hấp tại cộng đồng và cơ sở y tế”.

Tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực, kỹ thuật, kinh nghiệm hỗ trợ công tác phòng, chống bệnh Lao tại Việt Nam và các giải pháp bảo đảm nguồn lực, nhất là thuốc điều trị cho công tác phòng, chống bệnh Lao.