Tăng cường tuyên truyền, tối ưu hóa phân loại rác thải tại nguồn 

Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng đã tổ chức một hội nghị nhằm hướng dẫn các kỹ năng tuyên truyền và thúc đẩy việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn trên địa bàn thành phố.

Hội nghị nhằm chia sẻ các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt CTRSH và quản lý phân loại CTRSH tại nguồn với mục tiêu hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn TP Hải Phòng.

74e6ce47-646b-474a-a939-26e75e4c0f62638485135676188622-1-1713102126.jpg

Quang cảnh hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng ông Nguyễn Văn Thuấn cho biết, sau khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp cùng các địa phương và đơn vị liên quan triển khai công tác tuyên truyền cũng như hướng dẫn thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. Triển khai thực hiện mô hình điểm phân loại CTRSH tại nguồn ở 57 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố (chiếm tỷ lệ khoảng 20% xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố).

Sau phân loại, trung bình hàng ngày 70-100 tấn chất thải hữu cơ trên địa bàn các quận được thu gom, vận chuyển về xử lý tại Nhà máy phân mùn của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hải Phòng.

Tiến hành phân loại CTRSH tại nguồn được nhận định là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài, cần sự đồng lòng và đóng góp từ mọi tầng lớp của hệ thống chính trị, từng tổ chức và mỗi cá nhân.

Lãnh đạo Tài nguyên và Môi trường TP Hải Phòng đề nghị: trên cơ sở nội dung triển khai, các đại biểu tham dự chủ động tham mưu tổ chức bồi dưỡng, tuyên truyền, hướng dẫn tới từng cấp cơ sở, từng hộ gia đình, và các cơ sở sản xuất kinh doanh tích cực thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn. Đồng thời, cần tích cực thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và khuyến khích, động viên các cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia được giới thiệu tổng quan về nhiệm vụ, lộ trình thực hiện trên địa bàn thành phố, hướng dẫn kỹ thuật cũng như các quy trình, mô hình phân loại rác thải sinh hoạt triển khai trên địa bàn.

Đồng thời, cùng tham gia thảo luận và giải đáp những vấn đề vướng mắc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của việc tối ưu hóa phân loại rác thải tại nguồn đối với đội ngũ tuyên truyền viên.