Từ khóa "ông Phạm Thanh Hùng phó chủ tịch Hưng Thịnh" :