Điện mặt trời mái nhà: cần hỗ trợ gấp thủ tục cho người dân và doanh nghiệp

Sáng 10/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp để đề xuất chính sách và tiêu chuẩn cho việc ưu tiên phát triển điện mặt trời mái nhà và tận dụng mạng lưới truyền tải hiện có.

Điện mặt trời mái nhà, là một nguồn năng lượng tái tạo, đang nhận được sự ưu tiên và khuyến khích phát triển mạnh mẽ, nhằm tận dụng nguồn lực từ cả tổ chức và cá nhân, đồng thời tận dụng mạng lưới truyền tải điện hiện hữu.

111-1713099215.png
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần rõ ràng về nội dung, mục tiêu và phạm vi áp dụng cho việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà

Ông Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ưu tiên và khuyến khích phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà, đồng thời chỉ ra rằng Nghị định cần khắc phục những hạn chế và tồn tại đã xuất hiện trong quá trình phát triển ngành này. Đây chính là một nhiệm vụ cấp bách và giải pháp quan trọng nhằm huy động các nguồn lực xã hội vào thực hiện Quy hoạch Điện VIII.

Mục tiêu là xác định đối tượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế và chính sách khuyến khích, phương thức vận hành, và giải pháp công nghệ để đảm bảo an toàn và ổn định cho hệ thống điện khi tích hợp điện mặt trời mái nhà.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, điện mặt trời mái nhà có thể lắp đặt trên mái nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp, với hình thức sử dụng tự sản, tự tiêu, có thể liên kết hoặc không liên kết với hệ thống điện quốc gia, nhưng không được phép kinh doanh hoặc bán điện cho các tổ chức hoặc cá nhân khác.

112-1713099388.png
Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh về 3 chính sách khuyến khích

Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương, đã nhấn mạnh về ba chính sách khuyến khích chính đối với điện mặt trời mái nhà, bao gồm cho phép lắp đặt không cần theo Quy hoạch Điện VIII, liên kết và phát công suất dư thừa lên lưới điện quốc gia với mức giá theo thời điểm, và hỗ trợ lãi suất khi đầu tư thiết bị lưu trữ điện.

Ông Đỗ Văn Năm, thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đề xuất các giải pháp cần thiết để khuyến khích về thủ tục và chính sách về điện mặt trời mái nhà, như thẩm tra an toàn của công trình hiện hữu khi lắp đặt thêm điện mặt trời mái nhà, ban hành bộ hồ sơ mẫu với công trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà mới, và phân cấp cho địa phương để quy định thời gian giải quyết.

Ông Bùi Quốc Hoan, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam, cũng nhấn mạnh về việc khuyến khích doanh nghiệp trong khu công nghiệp lắp đặt thiết bị lưu trữ nguồn điện mặt trời mái nhà không sử dụng hết để chuyển thành nguồn điện nền sạch và phát lên lưới điện vào cao điểm buổi tối với mức giá phù hợp.

113-1713099169.png
Khẩn trương hỗ trợ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp về điện mặt trời

Đại diện Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã báo cáo về năng lực bảo đảm an toàn và ổn định của lưới điện quốc gia khi tăng công suất nguồn điện tái tạo.

Các lãnh đạo các bộ, ngành cũng đã trao đổi về các giải pháp cải cách và rút ngắn thủ tục hành chính về môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trong cấp phép lắp đặt điện mặt trời mái nhà, hỗ trợ lãi suất ưu đãi, tiêu chí xác định điện nền hình thành từ lưu trữ điện mặt trời mái nhà, thẩm quyền cấp tín chỉ xanh cho doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời mái nhà trong sản xuất, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật kiểm soát, bảo đảm an toàn khi phát, hoặc không phát nguồn điện dư lên lưới điện.

114-1713098986.png
Nhiều ý kiến tại cuộc thảo luận và đang chờ nghị định về điện mặt trời mái nhà sớm được ban hành

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu và đưa ra yêu cầu, điều kiện kỹ thuật, tiêu chí cho nguồn điện mặt trời mái nhà, và các chính sách tài chính liên quan, trên tinh thần phân cấp tối đa cho địa phương.