WB hỗ trợ Việt Nam phát triển đô thị
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp bà Carolyn Turk. (Nguồn: Bộ Xây dựng)

Tại cuộc gặp, bà Carolyn Turk đã trao đổi với Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị về các bước đi cụ thể tiếp theo để triển khai hiệu quả Nghị quyết 06/NQ-TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Hiện nay WB đã làm việc với các đơn vị của Bộ Xây dựng để thiết kế một kế hoạch hành động và chương trình đầu tư cụ thể. Ngoài ra WB cũng trao đổi nhanh về tiến độ thẩm định tổng mức đầu tư và thiết kế cơ sở của một số dự án bên WB đang chuẩn bị, trong đó bao gồm: dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương; dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị gửi lời cảm ơn đại diện WB đã giúp Bộ Xây dựng trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, đặc biệt liên quan đến Nghị quyết 06/NQ-TW về phát triển đô thị và các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực phát triển đô thị. Bộ Xây dựng sẽ tập trung thúc đẩy triển khai trong thời gian tới và mong muốn hai bên sẽ cùng trao đổi, tìm ra những nội dung thống nhất để triển khai nhiệm vụ này.

Bà Carolyn Turk cho biết, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra hết sức nhanh chóng. Do đó, Việt Nam cần có một cơ chế, có những chương trình, nghiên cứu, phân tích để có thể áp dụng vào thực tế một cách tốt hơn.

Trong những tháng qua, WB cũng đã có những trao đổi và làm việc với Cục Phát triển Đô thị của Bộ Xây dựng để đưa ra một khuôn khổ cũng như tiếp cận những chương trình, dự án trong chiến lược phát triển đô thị để giúp cho Bộ có cách tiếp cận chủ động hơn trong thực hiện chương trình phát triển đô thị.

Việc tiếp cận như vậy sẽ giúp cho Việt Nam có thể nhìn nhận được cơ hội và những hạn chế trong quá trình phát triển đô thị một cách rõ ràng hơn.

Trong năm 2022, nhóm chuyên gia của WB sẽ có sơ lược một số nội dung để trên cơ sở đó hai bên cùng thảo luận và xem xét các bước tiếp theo để Bộ Xây dựng xác định được những cơ hội, đóng vai trò chủ trì thúc đẩy sự phát triển của các đô thị, đặc biệt là các đô thị loại vừa theo hướng phát triển một cách hiệu quả, hệ suất đảm bảo chi phí…

Bà Carolyn Turk khẳng định WB sẵn sàng hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện công tác quản lý nhà nước của mình.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những cam kết mà các chuyên gia của WB và Bộ Xây dựng đã có sự trao đổi bước đầu trong cách tiếp cận mới với những nội dung cụ thể cho việc triển khai Nghị quyết 06/NQ-TW trong thời gian tiếp theo.

Để có được những giải pháp hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, phía WB và Bộ Xây dựng cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp cận hướng đi mới phù hợp.

Về tiến độ thẩm định tổng mức đầu tư và thiết kế cơ sở của một số dự án bên WB, sau khi nghe ý kiến trao đổi của các cơ quan chuyên môn, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ mời các chuyên gia của WB cũng như các địa phương cùng trao đổi thống nhất quy trình thủ tục, sớm có hướng dẫn chung cho các dự án ODA từ hồ sơ, đảm bảo thủ tục pháp lý, quy hoạch…, để tháo gỡ và tạo điều kiện cho các dự án sau này triển khai được thuận lợi hơn, nhanh chóng hơn.

Đối với 2 dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương; dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chuyên môn của Bộ nhanh chóng hoàn thiện công tác thẩm định.

Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, xem xét để tạo được môi trường quốc tế cho doanh nghiệp, người dân trong việc triển khai các dự án có sử dụng vốn ODA; cùng với các chuyên gia của WB trao đổi, thống nhất thủ tục quy trình rõ ràng về hồ sơ đầu tư, đảm bảo thực hiện đầy đủ, chặt chẽ đúng quy định của pháp luật cho các chủ đầu tư, đảm bảo điều kiện theo yêu cầu của các cơ quan thẩm định.