• Thông tư 48/2018/TT-BYT ngày 28/12/20218
  • Thông tư 45/2016/TT-BYT ngày 20/12/2016
  • Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018
  • Thông tư 06/2018/TT-BYT ngày 06/04/2018

Như được chia ra ở trên, có ba mục đích nhập khẩu của tinh dầu. Mỗi mục đích thì quy trình thủ tục sẽ khác nhau như sau:

  • Thủ tục nhập khẩu tinh dầu dùng trong spa: Được xem là hàng thường, thủ tục nhập khẩu tiến hành như các mặt hàng bình thường.
  • Thủ tục nhập khẩu tinh dầu dùng làm thuốc: Phải có cấp phép của bộ y tế., kiểm tra chất lượng theo quy định của bộ y tế.
  • Thủ tục nhập khẩu tinh dầu dùng làm mỹ phẩmPhải làm công bố mỹ phẩm theo quy định.

Liên hệ tư vấn và báo giá: 0923906346_Ms Daisy
Mail: sale04@doortodoorviet.com
Web: doortodoorviet.com


Xem thêm: https://doortodoorviet.com/thu-tuc-nhap-khau-tinh-dau/