Tân Mai Group của đại gia Lê Thành bị xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng

Lê Anh Thọ
Bài viết: 1197

Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group) do đại gia Lê Thành vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hành chính số tiền gần 500 triệu đồng.

tan-mai-group-bi-xu-phat-1635055792.jpg

Tân Mai Group của đại gia Lê Thành bị xử phạt hành chính gần 500 triệu đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt hành chính đối với 2 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group) và Công ty Cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp do vi phạm việc thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và không đăng ký giao dịch chứng khoán; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, Tân Mai Group bị xử phạt hành chính theo quyết định số 645/QĐ-XPVPHC với tổng số tiền 475 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền 125 triệu đồng do thực hiện phát hành thêm cổ phiếu nhưng không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông số 243/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 21/1/2013 thông qua việc sáp nhập công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 02/NQ.HĐQT ngày 24/1/2013 thông qua việc chấp thuận nội dung hợp đồng sáp nhập và điều lệ công ty sau sáp nhập và báo cáo số 960/TM.G–KT ngày 21/11/2013 của công ty, Công ty Cổ phần Giấy Đồng Nai được sáp nhập vào công ty kể từ ngày 8/4/2013.

Tuy nhiên, việc sáp nhập để hoán đổi cổ phiếu của công ty phải nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhưng công ty đã không nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần theo quy định.

Phạt tiền 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 1/1/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực).

Ngày 7/6/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 3771/UBCK-GSĐC yêu cầu công ty đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch UPCoM. Tuy nhiên, đến nay, công ty chưa thực hiện việc đăng ký giao dịch.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp (địa chỉ tại tầng 4, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội), bị phạt hành chính theo Quyết định số 262/QĐ-XPVPHC số tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty Cổ phần xây lắp và sản xuất công nghiệp công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể tại các tài liệu giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo tài chính năm 2019; báo cáo thường niên năm 2018 và báo cáo thường niên năm 2019; báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán và tại nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

MINH ĐỨC