Quảng Bình tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 1126/UBND-KT về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông.

Theo công văn này, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

Cần nhanh chóng chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trong quản lý khoáng sản, ngăn ngừa tình trạng thất thoát khoáng sản và thất thu ngân sách Nhà nước.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình tổ chức thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông.Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình tổ chức thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông.

Đồng thời, cần đảm bảo không để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép, vượt quá phạm vi, công suất và thời gian được cấp phép; tránh việc lấn chiếm và sử dụng đất trái mục đích để lập các bến bãi tập kết cát, sỏi gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và xã hội. Cần kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong khai thác cát, sỏi lòng sông.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật trong việc sử dụng cát, sỏi làm vật liệu xây dựng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng vật liệu không đảm bảo chất lượng và không có nguồn gốc rõ ràng.

Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ phương tiện khai thác và vận chuyển cát, sỏi phải đăng ký và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, lưu trữ thông tin về vị trí và hành trình di chuyển theo quy định.

Sở Tài chính có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với kinh doanh cát, sỏi. Đồng thời, cần xử lý tình trạng hợp pháp hóa chứng từ đầu vào đối với việc sử dụng cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp tại các công trình, dự án và kiên quyết không quyết toán đối với các công trình sử dụng khoáng sản không rõ nguồn gốc.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Công an tỉnh đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến sông và cửa biển, tổ chức tuần tra và xử lý các vi phạm trong khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi trái phép.

Cuối cùng, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm quản lý Nhà nước về khoáng sản theo Luật Khoáng sản và các quy định liên quan.

Đặc biệt, cần xử lý trách nhiệm của người đứng đầu UBND cấp xã và lực lượng công an xã nếu để xảy ra tình trạng khai thác, lập bến bãi tập kết và kinh doanh cát, sỏi trái phép kéo dài mà không xử lý.

Lê Đình