Bộ Y tế thu hồi kem thoa mặt IQ trên toàn quốc

Do mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (chỉ tiêu Thủy ngân), để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược tiến hành đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc.