Khải Hoàn Land: Khoản phải thu chiếm 87% tài sản, dòng tiền kinh doanh âm hơn nghìn tỷ

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) khá tốt với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Tuy nhiên, chất lượng tài sản của KHG lại là một vấn đề khiến nhà đầu tư băn khoăn.
khai-hoan-land-khoan-phai-thu-chiem-87-tai-san-dong-tien-kinh-doanh-am-hon-nghin-ty-1675556735.jpg
Khải Hoàn Land: Khoản phải thu chiếm 87% tài sản, dòng tiền kinh doanh âm hơn nghìn tỷ

Chưa thể hoàn thành kế hoạch năm

Quý IV có thể xem là quý thành công nhất của KHG trong năm 2022 với doanh thu, lợi nhuận đều cao hơn nhiều so với các quý trước đó, dù cho so với cùng kỳ năm trước vẫn còn kém hơn.

Cụ thể, quý IV/2022, doanh thu thuần hợp nhất đạt 629 tỷ đồng, giảm 19%; lợi nhuận gộp đạt 263 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, hoạt động tài chính rất tốt với doanh thu 164 tỷ đồng, tăng 4,8 lần, chủ yếu là lãi tiền hợp tác kinh doanh.

Tuy nhiêm, do các loại chi phí tăng mạnh: chi phí tài chính 37 tỷ đồng, tăng 76%; chi phí bán hàng 33 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần; chi phí quản lý 12 tỷ đồng, tăng 11% và thêm khoản lỗ khác 31 tỷ đồng, KHG chỉ có thể kết thúc quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế 314 tỷ đồng, giảm 19%; lợi nhuận sau thuế 251 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của KHG đạt 1.396 tỷ đồng, tăng 8%; lợi nhuận gộp đạt 526 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 37,6%, giảm mạnh so với mức 45,1% của năm trước.

Doanh thu tài chính cả năm rất lớn, đạt 385 tỷ đồng, tăng 4,8 lần, lớn hơn tổng chi chi phí phát sinh trong năm (325 tỷ đồng, gồm: 140 tỷ đồng chi phí tài chính, 128 tỷ đồng chi phí bán hàng và 57 tỷ đồng chi phí quản lý) và vẫn đủ “bao phủ” khoản lỗ khác 30 tỷ đồng.

Bởi vậy, kết năm 2022, lợi nhuận trước thuế của KHG tăng 7% so với năm trước, đạt 554 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 442 tỷ đồng, tăng 7%. Đây là năm có doanh thu và lợi nhuận cao nhất của KHG kể từ khi công bố thông tin tới nay.

Năm 2022, KHG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng. Như vậy, công ty mới chỉ hoàn thành 53% mục tiêu doanh thu và 55% mục tiêu lợi nhuận.

Băn khoăn chất lượng tài sản

Kết thúc năm 2022, tổng tài sản của KHG đạt 7.044 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm chú ý là giá trị các khoản phải thu rất lớn, lên đến 6.163 tỷ đồng, chiếm 87,5% tổng tài sản. Trong đó: các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.514 tỷ đồng, tăng 24%; các khoản phải thu dài hạn đạt 4.649 tỷ đồng, tăng 15%.

Hàng tồn kho cũng đạt giá trị lớn, 461 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm và chiếm 6,5% tổng tài sản. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 212 tỷ đồng, chiếm 3% tổng tài sản.

Như vậy có tới 97% tài sản của KHG là các khoản phải thu, hàng tồn kho và chi phí xây dựng dở dang – một tỷ trọng báo động về chất lượng tài sản.

Cũng chính vì các khoản phải thu quá lớn nêu trên mà dòng tiền kinh doanh năm 2022 của KHG âm tới 1.025 tỷ đồng (năm thứ 2 âm liên tiếp). Dòng tiền kinh doanh âm nghĩa là lợi nhuận chỉ ghi nhận trên sổ sách chứ không thu được tiền mặt về. Để có tiền hoạt động, doanh nghiệp phải trông cậy vào các dòng vốn khác.

May mắn là trong năm, KHG có 307 tỷ đồng thu về từ lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là không đủ nên công ty vẫn phải tăng quy mô dòng tiền vay mượn thêm 42% so với năm trước, lên 702 tỷ đồng. Thực tế trong năm 2022, giá trị nợ vay của KHG cũng đã tăng 52%, lên 1.008 tỷ đồng.

Dù vậy, tính chung năm 2022, lưu chuyển tiền thuần vẫn âm 368 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền giảm 65% so với đầu năm, chỉ còn 195 tỷ đồng.