Ngầm hóa lưới điện: Hành trình một thập kỷ chuyển mạng nhện xuống lòng đất

Có thể nói, với rất nhiều nỗ lực từ ngành điện TPHCM cùng với sự phối hợp của các cơ quan ban, ngành liên quan và sự chỉ đạo sát sao của chính quyền Thành phố, những búi mạng nhện đã hiện hữu hàng thập kỷ qua của TPHCM đã và đang được nhanh chóng chuyển xuống lòng đất.