#

Chi tiết Rolls-Royce Ghost 2021, từ hơn 23 tỷ đồng tại Thái Lan

Kỳ Văn
Bài viết: 1141

 Rolls-Royce Ghost thế hệ mới vừa được ra mắt tại Thái Lan. Bản tiêu chuẩn có giá 32,7 triệu baht, trong khi bản trục cơ sở kéo dài có giá 36,8 triệu baht (khoảng hơn 23 đến trên 27 tỷ đồng).